BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Suomijos švietimo darbuotojų viešnagė Vilniuje

     Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Viešųjų ryšių tarnybos informacija, 2008 m. birželio 26 dieną, į Vilniaus savivaldybę oficialaus vizito buvo atvykusi švietimo darbuotojų delegacija iš Joensuu miesto (Suomija).
Kolegijos salėje Kultūros ir ugdymo departamento darbuotojai susitiko su vaikų lopšelio-darželio „Mutala” direktore ir personalo atstovais. Neformaliojo švietimo poskyrio vedėja Jolanta Dambrauskaitė pasveikino svečius. Susitikime Vilniaus savivaldybės švetimo darbuotojai supažindino svečius su Lietuvos ikimokyklinio ir bendrojo švietimo, metodinės veiklos sistema, ikimokyklinio ugdymo administravimu. Vėliau buvo atsakyta į svečių klausimus, vyko diskusijos. Delegacija iš Suomijos turėjo apsilankyti lopšelyje-darželyje „Medynėlis“.

Rodyk draugams

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normos ir taisyklės

LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.V-366 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2008 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.


Ši higienos norma nustato ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokyklų ir jose vykdomo ugdymo proceso organizavimo pagrindinius sveikatos saugos reikalavimus. Ji taikoma projektuojant, naujai statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant ir naudojant ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokyklas. Veikiančioms ikimokyklinio ugdymo mokykloms taikomi tik tie reikalavimai, kurie nesusiję su pastato rekonstravimu ar kapitaliniu remontu.


Šios higienos normos reikalavimai privalomi visiems juridiniams asmenims, užsiimantiems statybos veikla, teikiantiems ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir kontrolę vykdančioms institucijoms.

Rodyk draugams

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo lėšų.

LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1026 patvirtintos metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo lėšų skyrimo vienam vaikui principo taikymo. Šių rekomendacijų paskirtis – padėti apskaičiuoti ikimokyklinio ugdymo programas teikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų (išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų/grupių) ugdymo išlaidas. Jose aprašyta auklėtojų atlyginimo, auklėtojų pavadavimo atlyginimo, švietimo pagalbos, išlaidų ugdymo priemonėms, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir valdymui apskaičiavimo metodika.

Rodyk draugams

Dėl pritarimo strateginiam planui ir metinei veiklos programai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 30-836 patvirtinti l/d “Medynėlis” strateginis planas ir metinė veiklos programa.


Norintys susipažinti su šiais dokumentais gali kreiptis į lopšelio-darželio direktorę tel. 8 5 245 34 49 arba 8 5 244 80 71.

Rodyk draugams

Dėl pritarimo l/d “Medynėlis” ugdymo programai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 40-697 pritarta l/d “Medynėlis” ugdymo programai, kuri parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.ISAK-627 patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.


Norintys susipažinti su šia programa gali kreiptis į grupės auklėtoją arba lopšelio-darželio direktorę (tel. 8 5 245 34 49).

Rodyk draugams

Dėl investicinių lėšų 2008 metais skyrimo l/d “Medynėlis” langų renovacijai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu patvirtintas renovuotinų ugdymo įstaigų sąrašą. L/d “Medynėlis” iš Vilniaus miesto savivaldybės 2008 metų investicijų programos skirta 280,0 tūkst. Lt langų renovacijai. 

Rodyk draugams

Dėl vaiko maitinimo normų patvirtinimo bei mokesčio ugdymo reikmėms.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-330 patvirtino vienos dienos vaiko maitinimo normas, mokestį ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms bei mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą.

Rodyk draugams